ROCKOVÉ ŠKOLY

BUČOVICE - 20.7.2019 - V.ročník

Mňága a Žďorp - Turbo - Miloš Dodo Doležal - Roman Dragoun & His Angels - Alband - Záviš - Forrest Jump - Kulomet

O FESTIVALU

ROCKOVÉ ŠKOLY je letní hudební festival, který se stal nedílnou součástí kulturního dění na Vyškovsku. Historie festivalu sahá do roku 2013, kdy se uskutečnil I.ročník v krásném prostředí mezi základními školami ZŠ 710 a ZŠ 711 v Bučovicích.
Za čtyři roky navštívilo náš festival téměř 3 000 návštěvníků a vystoupila na něm řada významných interpretů. Mezi nejznámější patří Blue Effect, Kamil Střihavka&Leaders!, Progres 2, UDG, Dark Gamballe, Zoči Voči, Morava, Forrest Jump a dalších.
Každý rok se snažíme, aby na Rockových Školách hrála pohodová rocková muzika a panovala přátelská a rodinná atmosféra (děti do 15-ti let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma).

Od roku 2018 festival Rockové Školy podporuje Nadační fond dětské onkologie Krtek.


ÚČINKUJÍCÍ

LINE - UP FESTIVALU:

15:30 - otevření areálu
15:45 - 16:30 - ALBAND
17:00 - 18:00 - ROMAN DRAGOUN & HIS ANGELS
18:00 - 18:25 - ZÁVIŠ
18:25 - 19:25 - FORREST JUMP
19:25 - 19:50 - ZÁVIŠ
19:50 - 20:50 - MILOŠ DODO DOLEŽAL
20:50 - 21:30 - ZÁVIŠ
21:30 - 22:30 - MŇÁGA A ŽĎORP
23:00 - 00:00 - TURBO
00:30 - 02:30 - KULOMET
po celý den - čajovna, soutěže v pojídání burgerů & pití piva, apod.


MŇÁGA A ŽĎORP

I cesta může být cíl / Hodinový hotel / Písnička pro tebe / Měsíc
21:30 - 22:30

TURBO

Hráč / Chtěl jsem mít / Díky já jdu dál / Láska z pasáží
23:00 - 00:00

MILOŠ DODO DOLEŽAL

Soudím / Hrdej českej lev / Zvony / Vítr a mrak
19:50 - 20:50

FORREST JUMP

Opratě / DNA / Na křídlech nočních můr / Data morgana
18:25 - 19:25

ROMAN DRAGOUN & HIS ANGELS

Zdroj / Kronikář / Důvěřuj / Ptáci vesmíru
17:00 - 18:00

KRONEK ALBAND

Paperback / Trofeje / Let Let / Devět životů
15:45 - 16:30

KULOMET

Summer of 69 / I want to break free / Špinavý záda / Somebody
00:30 - 02:30

ZÁVIŠ

Anděla / Dvě panenky / Už je to tak / Cukrářská
po celý den

VSTUPENKY

PŘEDPRODEJ - ONLINE

III. vlna - předprodej za 320 Kč (Předprodej proloužen do 17.7.2019)
Předprodej akce

PŘEDPRODEJ - KAMENNÉ PRODEJNY

III. vlna - předprodej za 320 Kč (Předprodej proloužen do 17.7.2019)

Kožená galanterie Eva Procházková - Smetanova 831, Bučovice

Dům Pánů z Lipé - Student Agency, Nám. Svobody 86/17, Brno

Indies, Poštovská 70/2, Brno

Informační centrum To Je Brno, Panenská 712/1, Brno

KD Rubín, Makovského náměstí 3166/3, Brno

NA MÍSTĚ

Cena vstupenky na místě 380 Kč

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Aby festival proběhl bez zbytečných komplikací a ke spokojenosti všech návštěvníků i vystupujících kapel, zavazuje se každý návštěvník vstupem na festival dodržovat následující návštěvní řád:

Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.

Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby.

Oprávnění k pohybu po areálu je pouze s platným kontrolním páskem na zápěstí. Tento pásek je nepřenosný z jedné osoby na jinou.

Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce.

Zákaz vnášení nápojů do areálu. Výjimku tvoří nápoj v PET lahvi o maximálním objemu 2 litry na osobu.

Zákaz vnášení zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně atp.

Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole.

Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.

Zákaz rozdělávání ohně.

Zákaz vjezdu do areálu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Na festivalu budou základní zdravotnické pomůcky u vstupu. V případě většího úrazu, či úrazu mimo areál volejte 155 či 112.

Pořádková služba je k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. O bezpečnost mimo areál se stará městská policie města Bučovice a Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořádkové služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; namátková osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení výše uvedených nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Uhrazené vstupné se nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků festivalu a techniky.

Návštěvník souhlasí se zveřejněním fotografií, na kterých byl v rámci festivalu zachycen. Také souhlasí s jejich dalším užitím v rámci propagace festivalu.

Návštěvníci nerespektující návštěvní řád, budou z areálu vykázáni.


PARTNEŘI FESTIVALU
SPOLUPRACUJEMEPODPORUJEME

KONTAKT

Pořadatel::
David Ševčík
IČ: 75246601

E-mail:
info@rockoveskoly.cz

Adresa festivalu:
U Škol, 685 01 Bučovice (parkoviště před krytým bazénem mezi ZŠ 710 a ZŠ 711)
Festival se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Copyright © Rockové Školy 2019